Защо неизпратени писма?

    Най-добрият начин да разкажеш за себе си и да се докоснеш до другите е, като напишеш писмо. Едно хартиено послание към себе си и тези, които никога няма да могат да го прочетат – децата изчезнали по време на Холокоста. 

    Проектът се реализира с ученици от втори и шести клас в Основно училище "Максим Горки", след задълбочено обучение в семинар по темите за Холокоста и социалната справедливост.Заключителна дейност


    На 15 май се проведе заключителната дейност по проект "Неизпратени писма". 

    Поканени бяха родители, учители, директорът на училище "Максим Горки" - г-жа Даниела Георгиева, заместник-директорът - г-жа Надя Георгиева и кметът на град Левски - г-жа Любка Александрова.

  Ученици и гости изгледаха кратък филм за проекта и прочетоха своите съчинения - писма и есета.   

     Г-жа Александрова награди всяко дете с книгата "Дневникът на Ане Франк"   Photo gallery

Фотогалерия

Quick contact

Напишете ни на адрес:

гр. Левски 5900
ул. "В. Априлов" 50

ОУ "Максим Горки"
boriana35@gmail.com

© 2016 "Неизпратени писма" проект за миналото и бъдещето
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started